CHỤP HÌNH CHO BÉ GOLD 10 THÁNG TUỔI

Nhân vật chính của buổi chụp hình cho bé lần này là Gold, bé gái mới 10 thàng tuổi. Gold đến với Bold Studio một cách rất tình … Đọc tiếp CHỤP HÌNH CHO BÉ GOLD 10 THÁNG TUỔI